вторник, 19 февруари 2019 г.

НАТФИЗ - актьори, оратори, журналисти или МП "Публична реч"

Актьори, оратори, журналисти се обучават в магистърска  програма "Публична реч" в НАТФИЗ. Интересът е към съчетаване на теория с практичесик занимания.
Млади хора учат ораторство
Комплексият характер на обучението включва занния за актьорство, формиране глас, комуникации с медии, писане на реи, неезикови средства, TED презентации.
Пресечните токи между актьорство, съвременна реторика и медии се откриват в занимания по говор пред камера и микрофон, актьорство в публичните коминакции, използване на аргументи за убеждаване и т.н.

TED презентациите се итвърдиха като модерен жанр, говорители са лидери на мнения и представят свои идеи, постижения, успехи. Говорителите акацентират на новости, ценности, каузи. Те съчетават слово с ефектно поведение и визуални елементи.
https://www.ted.com/search?cat=ss_all&q=presentations

Филмовите речи са едни от най-интересните като обекит за анализ и модели на подражанеие. Сред тях е речта от филма "Всяка една недела", а изпълнение на Ал Пачино в ролята му на треньор е впечатляващо. Това е една от най-добрите вдъъхновяващи и мотивиращи речи във фирмовото ораторство.
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?enc=0&n=783a34b6&p2=%5EBSB%5Exdm096%5ETTAB02%5Ebg&pg=video&pn=1&ptb=A89BB92B-BCAC-4558-B392-D651BF2E2FA1&qs=&searchfor=speech+of+Al+pacino+Any+given+sunday&si=CJn7vr-DwNUCFcYV0wodyIANIg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt

неделя, 20 януари 2019 г.

Rhetoric in Society 7 - conference organised by RSE,

Rhetoric in Society 7 is the biannual conference organized by the Rhetoric Society of Europe in collaboration with the Department of Educational Studies at Ghent University.


Rhetoric Society of Europe
http://eusorhet.eu/

Topic: Rhetoric as equipment for living

Place: Ghent University, Ghent, Belgium

Data: 11-13 September 2019

Call for Paper
http://eusorhet.eu/fileadmin/www.eusorhet.eu/Call_for_Papers_RiS7.pdf

сряда, 10 октомври 2018 г.

Logograf 2018 или конференция за автори на речи - speechwriters

Logograf 2018

Така е наречена конференцията.

Терминът "логограф" с едно от значенията му се свързва с подготовката и писането на речи в Древна Гърция. 

Ето какво е написано в онлайн речника за това значение на термина.

"Логограф (право) - С термина логограф (от старогръцки λογογράφος, буквално словописец) се означават 2 групи хора в Елада."
http://rechnik.info/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84

И препратката към Уикипедия сочи следното:

Символ, обозначаващ пояснителна страницалогографПрез 21. век това са speechwriters - авторите на текстове на речи и speech makers.
За повече информация и за лектора вижте


сряда, 6 юни 2018 г.

Юбилейна конференция „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”, Шумен, 27-29 септември 2018.

„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”. 

Под това мото ще се проведе юбилейната научна конференция на катедрата по български език в Шуменския университет "Константин Преславски". 

Конференцията е юбилейна и е посветена на 40 години от създаването на катедрата. 

Мястото е Шуменският университет.

Датите са 27-29 септември 2018.

Повече информация може да видите на специално създадения сайт: 

понеделник, 28 май 2018 г.

Курс по предпримачество и иновации в Стопанския факултет на Софийския университет

Курс по предприемачество и иновации с експерти в областта ще се проведе в Стопанския факултет на Софийския университет на 30 и 31 май, 1, 6, 7, 8, 14, 15 юни 2018 г., от 18 часа.
Лектори:
проф. днс Цветан Давидков
доц. д-р Десислава Йорданова
гл. ас. д-р Рая Каназирева
За повече информация вижте плаката.

понеделник, 2 април 2018 г.

„Съвременни методи и методики за научни изследвания” - конференция в Софийския университет


20 участника в научната конференция представиха резултати от изследвания по време на научната конференция Съвременни методи и методики за научни изследвания“. Тя се проведе на 30 март 2018 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.

           
В панелите на конференцията се включиха млади и утвърдени учени и докторанти от Философския факултет, Богословския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Биологическия факултет от СУ „Св. Климент Охридски”, както и независими изследователи от други институции. Те представиха свои резултати от научни изследвания с акцент върху използваните от тях методи и методологии, сред които  са Q методологията, дълбочинни а с извори, източници, бази данни, онлайн ресурси и други, както и анализиране на манусрипти, автентични текстове, документи и други.


Ключов лектор в конференцията е проф. дн Иванка Мавродиева, която представи своя методика, свързана с написване на научна статия. Тя изведе основни етапи и стъпки, както и особености при подготовката и публикуването на научни статии.

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова

Научната конференция е дейност от  проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”)