вторник, 24 май 2016 г.

Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева – утвърден учен в хуманитарните и социалните науки – номинации на МОН за наградите „Питагор’16“

На 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, имам удоволствието да оповестя следния факт.
Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева е един от тримата учени, номинирани в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.
Това е оповестено на 19 май 2016 г. по време на церемонията по връчване на наградите „Питагор“ 2016 година от Министерство на образованието и науката, на която церемония обявиха резултатите.
Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г. с номинация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията за принос в хуманитарните и социалните науки.
Приемам тази номинация като оценяване на постиженията ми като преподавател в Софийския университет, като изследовател и учен.
Главен редактор съм на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, което през септември 2016 година навършва 5 години.
Средна посещаемост от 200-250 души на ден е за основния сайт rhetoric.bg и 40 на субдомейна на английски език – journal.rhetoric.bg
Списанието е представено в сайта на Rhetoric Society of Europe http://eusorhet.eu/resources/list_of_journals/, заедно с още 15 списания, които публикуват в областта на реториката.

Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“:
-          2 монографии:
„Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013);
„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014).
-          3 статии на английски език
Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication,  International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.
Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.
International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)
-          Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria - US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.
(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.
-          Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579). No.12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579
December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

-          7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:
-          200 цитирания на 25 публикации на проф. Иванка Мавродиева ;
-          В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
-          Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте също в
mavrodieva.wordpress.com

online.rhetoric.bg – Онлайн справочник по реторика – Рубрика „Събития“

сряда, 11 юни 2014 г.

Корективен речник на чуждите думи в българския език - в онлайн вариант

Корективен речник на чуждите думи в българския език в онлайн вариант вече е достъпен на сайта http://dictcorrect.com/.
В него може да се направят справки за правописа, ударенията, значенията на думите.
Бързо и оперативно всеки с достъп до интернет може да уточни дали е написал правилно думата - като учен, журналист, писател, блогър...
Навременен и полезен сайт.
Иванка Мавродиева

сряда, 12 декември 2012 г.

Онлайн справочникът по реторика представен в сайта на Софийския университет

Онлайн справочникът по реторика online.rhetoric.bg е представен в сайта на Софийския университет на 12.12.2012 година. Той е изготвен като дейности по проект 97/2012 година. Онлайн справочнникът по реторика е част от е-списанието "Реторика и комуникации" - rhetoric.bg.
Ръководител на проекта е доцент доктор на науките Иванка Мавродиева

понеделник, 10 декември 2012 г.

Онлайн справочник по реторика


"Онлайн справочник по реторикаhttp://www.online.rhetoric.bg/ със субдомейн към онлайн научното списание "Реторика и комуникации" http://rhetoric.bg/ от септември месец 2012 година вече функционира. До началото на декември 2012 година в него има над 120 поста. Към речника има обособени раздели: реторични фигури, аргументация, жанрове и формати, други термини. Уебчитателят може да намери информация за оратори, речи и дебати, публикации, за събития, свързани с реториката: конференции, семинари и други.
Това е полезен сайт за тези, които се интересуват от реториката - древна и модерна наука и практика.
Проектът "Онлайн справочник по реторика" е под № 97 / 2012 от научните проекти на Софийския университет. В него участват 7 докторанта, над 10 студента, експерти от други университети.
Иванка Мавродиева

неделя, 9 септември 2012 г.

Изпит по АВИТО


Студентите от 4 курс, философия, задочно и редовно обучение, за изпита по АВИТО подготвят студентско портфолио, което включва:


  1. 1.      Презентация на Power Point по тема, която е свързана с учебните програми и преподаване в средните училища.
  2. 2.      Презентация на Movie Maker по тема, която е свързана с учебните програми и преподаване в средните училища.
  3. 3.      Блог  (образователен, студентски, индивидуален), който да включва постове и теми, които са свързани с учебните програми и преподаване в средните училища.
  4. 4.      Анализ на електронен ресурс, уеббазирана информация, социална медия, свързани с теми по философия и преподаване в училище по критерии и стъпки, зададени от преподавателя.

Материалите се предават на преподавателя или се изпращат едно седмица преди датата на изпита по електронната поща.
В деня на изпита студентите представят и защитават изготвените материали от студентското портфолио.


Библиография:
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, ИК Кота, С., 2007.
Мавродиева, И. Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи, С., УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2010
Мавродиева, И. Българската блогосфера, сп. Медии и обществени комуникации, бр. 8, януари 2010, http://media-journal.info/?p=item&aid=133.

Мавродиева, И. Блогове, журналисти блогъри и блогосфери, 3 май 2011

Мавродиева, И. Виртуална академична комуникация, списание на Софийския университет за електронно обучение, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%202/I.Mavrodieva.pdf
Мавродиева, И. Академична комуникация в интернет, уебавтор, уебредактор и уебчитател, бр. 1, 2011 http://rhetoric.bg/
Мавродиева, И. Rhetorical features of academic presentations, бр. 4, 2012 http://rhetoric.bg/


сряда, 27 юни 2012 г.