вторник, 24 май 2016 г.

Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева – утвърден учен в хуманитарните и социалните науки – номинации на МОН за наградите „Питагор’16“

На 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, имам удоволствието да оповестя следния факт.
Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева е един от тримата учени, номинирани в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.
Това е оповестено на 19 май 2016 г. по време на церемонията по връчване на наградите „Питагор“ 2016 година от Министерство на образованието и науката, на която церемония обявиха резултатите.
Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г. с номинация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията за принос в хуманитарните и социалните науки.
Приемам тази номинация като оценяване на постиженията ми като преподавател в Софийския университет, като изследовател и учен.
Главен редактор съм на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, което през септември 2016 година навършва 5 години.
Средна посещаемост от 200-250 души на ден е за основния сайт rhetoric.bg и 40 на субдомейна на английски език – journal.rhetoric.bg
Списанието е представено в сайта на Rhetoric Society of Europe http://eusorhet.eu/resources/list_of_journals/, заедно с още 15 списания, които публикуват в областта на реториката.

Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“:
-          2 монографии:
„Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013);
„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014).
-          3 статии на английски език
Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication,  International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.
Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.
International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)
-          Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria - US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.
(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.
-          Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579). No.12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579
December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

-          7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:
-          200 цитирания на 25 публикации на проф. Иванка Мавродиева ;
-          В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
-          Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте също в
mavrodieva.wordpress.com

online.rhetoric.bg – Онлайн справочник по реторика – Рубрика „Събития“

Няма коментари: