сряда, 10 октомври 2018 г.

Logograf 2018 или конференция за автори на речи - speechwriters

Logograf 2018

Така е наречена конференцията.

Терминът "логограф" с едно от значенията му се свързва с подготовката и писането на речи в Древна Гърция. 

Ето какво е написано в онлайн речника за това значение на термина.

"Логограф (право) - С термина логограф (от старогръцки λογογράφος, буквално словописец) се означават 2 групи хора в Елада."
http://rechnik.info/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84

И препратката към Уикипедия сочи следното:

Символ, обозначаващ пояснителна страницалогографПрез 21. век това са speechwriters - авторите на текстове на речи и speech makers.
За повече информация и за лектора вижте


Няма коментари: