четвъртък, 17 януари 2008 г.

иванка мавродиева

Професор дфн Иванка Мавродиева е преподавател е в СУ “Св. Климент Охридски” по реторика, връзки с обществеността и бизнескомуникация. Магистър по връзки с обществеността във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски” и по българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.
Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България - 1920-1923 г.
Защитила докторска дисертация за политическата реторика в България след 1989 г.
Работила е като парламентарен репортер и редактор.
Автор е на над 80 статии, доклади и студии в области като връзки с обществеността, политическа реторика, бизнескомуникация и на монографии, сред които: “Ораторското изкуство на Александър Стамболийски” (1992), “Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, ХХ и ХХІ ОНС” (2001), “Интервю за работа” (2002), “Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти” (2004), “Академично писане” (2005), "Как да презентираме успешно?" (2007), "Академичната комуникация"  (2010) в съавторство с доц. Йовка Тишева; "Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи"  (2010); "Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.o (1989-2012)  (2012), "Реторика и пъблик рилейшънс"  (2013).
Съставител на христоматия по реторика.
Член на Борда на директорите на Европейската асоциация по реторика.

Няма коментари: