неделя, 10 юни 2012 г.

Реторика във виртуалното пространство - изпит

За изпита по "Реторика във виртуалното пространство" студентът от магистърска програма  "Реторика" подготвя по избор една от двете студентски разработки, които изпраща на електронна поща на доц. дфн Иванка Мавродиева и получава рецензия. След това в деня на изпита студентът дава на преподавателя разпечатани тези материали, като посочва линка към блога, ако има такъв, като представя и рецензията. Студентът представя устно пред колегите в деня на изпита изготвените от него материали в писмен вид или като постове в блога.

1. Блог, в който да са публикувани три поста, свързани с теми по реторика, реторика във виртуалното пространство. В постовете освен текст са включени визуални елементи, линкове, хиперлинкове, видеоклипове и други. Студентът следва изискванията за уебписане и за създаване на постове.
2. Теоретична разработка / курсова работа, която обхваща теми, свързани с виртуалната реторика. Обем 10 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията.
  доц. дфн Мавродиева

Няма коментари: