сряда, 12 декември 2012 г.

Онлайн справочникът по реторика представен в сайта на Софийския университет

Онлайн справочникът по реторика online.rhetoric.bg е представен в сайта на Софийския университет на 12.12.2012 година. Той е изготвен като дейности по проект 97/2012 година. Онлайн справочнникът по реторика е част от е-списанието "Реторика и комуникации" - rhetoric.bg.
Ръководител на проекта е доцент доктор на науките Иванка Мавродиева

Няма коментари: