понеделник, 10 декември 2012 г.

Онлайн справочник по реторика


"Онлайн справочник по реторикаhttp://www.online.rhetoric.bg/ със субдомейн към онлайн научното списание "Реторика и комуникации" http://rhetoric.bg/ от септември месец 2012 година вече функционира. До началото на декември 2012 година в него има над 120 поста. Към речника има обособени раздели: реторични фигури, аргументация, жанрове и формати, други термини. Уебчитателят може да намери информация за оратори, речи и дебати, публикации, за събития, свързани с реториката: конференции, семинари и други.
Това е полезен сайт за тези, които се интересуват от реториката - древна и модерна наука и практика.
Проектът "Онлайн справочник по реторика" е под № 97 / 2012 от научните проекти на Софийския университет. В него участват 7 докторанта, над 10 студента, експерти от други университети.
Иванка Мавродиева

Няма коментари: