неделя, 11 февруари 2018 г.

Педагогическата комуникация, представена в доклади на учени, преподаватели и докторантиНа 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.

Организатори са Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Институтът по реторика и комуникации.

На 2 февруари 2018 г. конференцията бе открита от заместник-министъра на Министерството на образованието и науката Деница Сачева. Тя подчерта важността от формиране и усъвършенстване на комуникацията в училище, поздрави участниците и  пожела успех.


Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева в обръщението си  към участниците изтъква важността от създаване на екипи и от изследвания на комуникацията в училищата с оглед промените и влиянието на технологиите.
Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата (НДД) , в поздравлението си каза, че е чест именно тук да се проведе международен форум по тази проблематика.

Проф. Юлияна Рот от Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Герма­ния на 2 февруари 2018 г. като ключов лектор представи интересни и актуални постановки за интеркултурната комуникация в доклада си „Интеркултурна педагогика: Размисли между теорията и реалностт.“


Д-р Фотини Еглезу от Атина, Гърция, на 3 февруари 2018 г. представи доклада си на тема „Rhetoricalpaideia’ (‘παιδεία’) into modern educational settings: From theory to praxisagain”.


Проф. д-р Юлияна Рот води уъркшоп на тема „Културни различия в мултикултурната класна стая“ на 2 февруари 2018 г.


Д-р Фотини Еглезу проведе на 3 февруари 2018 г. уъркшоп на тема „Rhetorical contests in pedagogical praxis“.


По тази начин практика и теорията допринасят за формиране на умения и усвояване на знания по една съвременна област.

Работата на 2 февруари 2-18 включваше презентации на доклади в секциите „Технологиите в педагогическата комуникация“, Виртуална и визуална педагогическа комуникация, Педагогическа комуникация и социални мрежи“.


На втория ден от конференцията 3 февруари 2018 г. проф. дфн Иванка Мавродиева представи основни моменти от доклади си „Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт“. Проведе се ползотворна дискусия.


Работата продължи по секциите: „Интеркултурна комуникация в мултикултурна сред, Приобщаващото образование и педагогическата комуникация, Комуникацията в детските градини и началното училище“.

В международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“, проведена в Националния дворец на децата, участваха: 40 докладчици от 4 държави: България, Германия, Гърция, Сърбия.


Конференцията „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ е началото на създаването на научна мрежа между директори на училища, учители, преподаватели, представители на държавни институции, компании и неправителствени организации.


Създадени за възможности за споделяне на опит, за представяне на добри практики, за огласяване на резултати от научни изследвания, тоест преобладават практико-приложните елементи.
                                                                                                                                                                
Докладите са обединени в следните секции:
-          Технологиите в педагогическата комуникация
-          Педагогическа комуникация и социални мрежи
-          Виртуална и визуална педагогическа комуникация
-          Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда
-          Приобщаващото образование и педагогическата комуникация
-          Комуникацията в детските градини.


Участниците получиха при регистрацията сборник с доклади, издание на „Фабер“, Велико Търново, което е добра практика и така има възможност да се прочетат текстовете веднага след приключване на конференцията „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.

Иванка МавродиеваНяма коментари: