понеделник, 12 март 2018 г.

Създаване и редактиране на съдържание онлайн -Web-wrting and Online Editing

Какво е създаване и редактиране на съдържание онлайн -Web-wrting and Online Editing?
Content Writing

Ето няколко отговора.
Подготовката на съдържание за публикуване в онлайн среда изисква знания и компетентности на няколко равнища:
- лингвистика;
- текстолингвистика;
- дигитални знания и умения;
- знания за визуална аргументация;
- знания за мултимодалност.

При създаване на публикации за сайтове и блогове едновременно се подготвят текстовата част и визуализация.

През последните години се създават хипервръзки, които са удобни за търсене на допълнителна информация.

Същевременно се включват и хиперлинкове към други е-ресурси. това могат да са сайтове, видео клипове, блогове, уики.

Тематиката интересува и университетски среди, ето как в сайта на Нюйоркския университет се дават професионални съвети за Wrting for the Web
https://www.nyu.edu/employees/resources-and-services/media-and-communications/styleguide/website/writing-for-the-web.html.

Във видео клипове също има указания за уебписане:
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ7Jx9gqZal9AACA1XNyoA;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=tutorial+web+wrting+youtube&fr=tightropetb#id=7&vid=41cc9550921424c62ce887a825e04b47&action=view

В този пост/публикация се представя модел на писане - уебписане:
- Кратки изречения;
- 5-7 реда във всеки отделен абзац;
- Съчетаване на семиотично равнище на текста/вербалното кодиране с визуалното кодиране/ снимки, карти, графики, изображения, таблици и други.

Няма коментари: