сряда, 6 февруари 2008 г.

Указания за студентите, изучаващи "Реторика във виртуалното пространство"

Указания за студенти, изучаващи „Реторика във виртуалното пространство”

Изпитът на студентите включва следните изследователски студентски работи - анализи (по избор на един от четирите варианта):
1. На сайт на компания, институция, неправителствена организация, медия, асоциация и др.;
2. На блог – персонален, на институция, медия, компания, неправителствена организация и др.;
3. На виртуален форум към сайт на компания, институция, неправителствена организация или към сайтове на медии;
4. Анализи по посочените по-долу тематични области.

Анализът на виртуален форум може да намерите в пета глава „Реторика – интернет – интеграционни процеси в ЕС и НАТО” на монографията „Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2004, автор Иванка Мавродиева.

Анализът на блог и на сайт е възможен по методиката, приложена към изпратените материали.

Други публикации по темата на водещия курса доц. Мавродиева:
1. Нетикет & бизнескомуникация (Етикетът при електронната поща), сп. Бизнессекретар, изд. МОН, бр. 3, 2003, 10-14.
2. Виртуалните общности и етикет в мрежата (тенденции в България и Европа). сб. Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, изд. СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, С., 2004, 404-414.
3. Индиректна бизнескомуникация. сп. Бизнессекретар, изд. МОН, бр. 3, 2006, 5-10.
4. Виртуалната реторика: реалност, мит или нонсенс, сп. Философски алтернативи, под печат.

Допълнителни източници:
В сайта
www.orbitel.bg може да намерите информация за етикет в мрежата.


2. Людмила Кирова, Писмено отразяване на подчинителна връзка между съществителни в езика на хора, работещи с компютри http://liternet.bg/publish3/lkirova/sliato.htm
3. Людмила Кирова, Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи http://liternet.bg/publish3/lkirova/model.htm
4. Людмила Кирова, Чатът - реалност, сътворяваща се от текст http://liternet.bg/publish3/lkirova/chat-realnost.htm
5. Людмила Кирова, Особености на чат-разговора http://liternet.bg/publish3/lkirova/chat.htm
6. Людмила Кирова, Диграфията в писмената практика на българските потребители на интернет http://liternet.bg/publish3/lkirova/digraphia.htm
7. Людмила Кирова, Билингвизъм и диграфия в речта на българските геймъри http://liternet.bg/publish3/lkirova/gamers.htm
8. Людмила Кирова, Еволюцията на българската компютърна терминология и компютърен жаргон http://liternet.bg/publish3/lkirova/evolution.htm
9. Иска Ликоманова, За вторичната устност и вторичната писменост: към релацията стандарт:колоквиалност

Анализираните сайтове, портали, блогове и др. се изписват точно с оглед възможността преподавателят и проверяващият да имат представа какво точно се анализира.

Възможни теми за анализи:
1. Реторични и комуникативни функции на емотиконите във форумите.
2. Реторични и комуникативни функции на съкращенията във форумите.
3. Реторични и комуникативни функции на никовете във форумите.
4. Реторични и комуникативни средства, използвани във форумите.
5. Реторични и комуникативни средства, използвани в сайтовете.
6. Реторични и комуникативни средства, използвани в блоговете.
7. Реторични и комуникативни функции на рубриките в сайтовете.
8. Реторични и комуникативни функции на рубриките в блоговете.

Няма коментари: