събота, 2 февруари 2008 г.

Нетикет

Статия от списание “БизнесСекретар”, брой 3 - 2003Нетикет и бизнескомуникация - Етикетът при електронната пощаГл.ас. д-р Иванка МавродиеваСУ “Св. Климент Охридски”Катедра “Реторика”Бизнескореспонденцията датира от хилядолетия, тя се е осъществявала предимно чрез използване на писмения канал при наличието на установени стандарти, норми и правила в отделните държави. През последните десетилетия епистоларната комуникация продължава да съществува. Размяната на писма във времето на високите технологии не е изцяло маргинализирана. Някои мениджъри искат да ги видят напечатани на бланка на компанията, както и да имат копие на файл за справка. Успоредно с това в много организации активно навлезе електронната кореспонденция. Бързината при получаване, както и фактът, че e-mail-ът е по-евтин от телефонните разговори (особено международните), са част от предимствата той да бъде предпочитан като комуникационно средство в редица случаи. Практиката до известна степен изпреварва създаването на норми и правила, но вече може да се говори за въвеждане на такива. Едни от тях се заключават в нетикета, или иначе казано - в етикета в интернет. Произходът на термина е от английски и е образуван от думите (net) и (etiquette). Нетикетът е набор от правила за спазване на добро поведение в мрежата. Той няма само тясно приложение при изпращането на електронни писма (е-mail), но и при осъществяването на дискусии във виртуалното пространство в различни форуми. В тази статия акцентът пада върху използването на нетикета в електронните писма. В реалната бизнес среда служителите на фирмите и в частност бизнессекретарите научават нетикета често чрез консултации с колеги, в работата, чрез междуличностното общуване. В процеса на самообучението всеки идва с установени модели на поведение, с усвоени навици - от предишни професии и заемани позиции, от използване на чата - IRC и ICQ , от посещения и участия във виртуални дискусионни форуми, от електронните разплащания и др. Обучението на персонала в усвояване на нетикета невинаги попада във фокуса на вниманието на мениджърите. От особена важност е именно бизнессекретарят да владее нетикета, тъй като голяма част от кореспонденцията е негово задължение. Когато служителят показва професионализъм и умения за правилно използване на нетикета, това допринася за създаване на благоприятен и положителен имидж на компанията. Има книги и електронни публикации, в които са формулирани правила за нетикет. Някои от тях се различават поради естеството на бизнеса или корпоративната култура. Нормите при водене на електронна кореспонденция не се отличават със застиналост, част от тях се променят, въвеждат се нови. По-долу ще бъдат представени някои от тях. На първо място обаче е важно да се уточнят...Целият текста на статията може да бъде намерен в интернет.

Повече информация за етикета в мрежата може да намерите на сайта на www.orbitel.bg

Няма коментари: