събота, 4 юли 2009 г.

Реторика във виртуалното пространство

Студентите от магистърска програма "Реторика" за изпита по "Реторика във виртуалното пространство" (летен семестър на учебната 2008-2009 г.) имат за задача на екипен принцип да изготвят студентски блог на магистрантите от програмата, като трябва да:
1. Изберат и изготвят фонове и шрифтове, да представят варианти за блога при спазване на изискванията.
2. Да определят рубриките, таговете и страниците.
3. Да напишат кратко представяне на всеки един участник в екипа и да го публикуват в блога.
4. Да открият и публикуват материали за страницата "Полезни връзки" по указания на преподавателя.
5. Да открият и публикуват интересни блогове, като ги оценят по зададени от преподавателя критерии.
6. Да изготвят и публикуват списък със завършилите магистърската програма "Реторика".
7. Да представят изучаваните дисциплини и преподавателите в магистърска програма "Реторика".
8. Да работят на екипен принцип, при предварително разпределени роли от преподавателя и съгласно дадените от него указания: дизайнер на блога; редактор на рубриките, страниците и таговете; модератор на форума; отговорник за визуализацията; отговорник за спазване на етичните норми и правила; редактор и коректор на материалите, които се публикуват в блога.
9. Линкове към блогове на студенти и преподаватели.

Няма коментари: